Kuukausi: lokakuu 2018

Pääsevätkö nuoret helpommin velkajärjestelyyn?

Nuorten velkaantuminen on kasvava yhteiskunnallinen ongelma. Tuhannet nuoret ovat velkaantuneet ja tuntevat selvitysten mukaan suurta häpeää tilanteestaan. Lisäksi nuori usein välttelee maksuvaikeuksista kertomista esimerkiksi omille vanhemmilleen. Melko harva nuori hakeutuu esimerkiksi velkaneuvojan tapaamiselle.

Lähtökohtaisesti nuoret pääsevät helpommin velkajärjestelyyn. Tietenkin kokonaiskuva asiassa on merkittävää, mutta yleisesti ottaen kynnys velkajärjestelyyn pääsemiseksi on matalampi kuin muilla hakijoilla. Oikeuskäytännössä on katsottu, että nuori ei ole ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden vielä ymmärtänyt esimerkiksi luottojen kokonaiskustannuksia.

Nuorten veloista osaa koskee usein esteperuste. Kyse voi olla vastuuttomasta velkaantumisesta (pikavipit ja kulutusluotot) tai rikosperusteisista saatavista (vahingonkorvaukset). Moni on nuorena sekaantunut rikoksiin tai ylläpitänyt liian korkeaa elämäntyyliä tuloihin nähden. Nuoret eivät usein ymmärrä korkeakorkoisten luottojen kokonaiskustannuksia ja paniikissa paikkailevat erääntynyttä luottoa uudella pikavipillä. On myös melko paljon nuoria, joilla on ollut oma yritystoiminta, joka on syystä tai toisesta kariutunut.

Velkajärjestelyyn hakeutuessaan nuoret ovat useimmiten työttömiä tai osa-aikaisessa määräaikaisessa työssä. Harvalla on toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Moni saattaa haaveilla opiskeluista tai opiskelee silläkin hetkellä. Kun työtön nuori ohjataan velkajärjestelyyn, hänelle vahvistetaan niin sanottu nollaohjelma, jonka pituus on viisi vuotta.

Lakimiehillämme on erinomainen ammattitaito ja tuntemus myös nuorten velkajärjestelyistä.

Jonotusaika Helsingin Talous- ja velkaneuvontaan

Helsingin talous- ja velkaneuvonta ilmoittaa sivuillaan*, että heillä ei ole enää jäljellä vapaita aikoja vuoden 2018 puolella. Tämä tarkoittaa, että sellainen Helsingissä asuva henkilö, joka haluaa hakea velkajärjestelyä, ei saa prosessiaan käynnistettyä edes vuoden 2018 puolella. Tällöin hänen mahdollinen velkajärjestelyn alkaminen venyy hyvin todennäköisesti pitkälle kesän 2019 jälkeen.

Meidän kauttamme sinulla on mahdollisuus päästä velkajärjestelyyn huomattavasti nopeammin. Meidän kauttamme haettu velkajärjestelyprosessi käynnistyy päivien kuluessa yhteydenotostasi. Näin ollen velkajärjestely on mahdollista saada alkamaan jo alkuvuodesta.

Käy sivuillamme ja täytä velkajärjestelylomake. Näin voit päästä eroon veloista hyvin nopealla aikataululla!

*Lähde: https://www.hel.fi/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/velka/neuvonta/asiakkaaksi

Uusimpia tilastoja velkajärjestelyhakemusten määrässä

Tilastokeskus tutkinut velkajärjestelyhakemusten määrän kasvua tammi-kesäkuussa 2018. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuodesta 2017 4,5%. Myös yhä useampi oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–kesäkuussa 2018 käräjäoikeuksiin jätettiin 2279 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta. Hakemuksia jätettiin 99 kappaletta (4,5%) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017.

Aviopuolisot, yhteisvastuulliset kanssavelalliset sekä velallinen ja takaaja voivat hakea velkajärjestelyä yhdessä. Tammi–kesäkuussa tehdyistä velkajärjestelyhakemuksista 135 hakemusta (5,9%) oli aviopuolisoiden yhteishakemuksia. Kanssavelallisten kanssa tehtyjä yhteishakemuksia oli 8 kappaletta (0,4%). Loput 2 136 hakemusta (93,7%) olivat yksittäisten hakijoiden tekemiä. Hakemuksista miesten jättämiä oli 1 132 kappaletta (49,7%) ja naisten jättämiä 1 147 kappaletta (50,3%).

Lähde: Velkajärjestelyt 2018, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Velat ulosotossa – Miten vaikuttaa velkajärjestelyyn?

Usean suomalaisen velat ovat päätyneet ulosottoon. Usein ulosottoa kauhistellaan ja vältellään, mutta loppujen lopuksi se on hyvä asia! Erityisesti velkajärjestelyyn hakeutuessa, on erittäin suotavaa, että velat ovat ulosotossa. Käräjäoikeuden näkökulmasta se osoittaa sinulta halua ja pitkäjänteisyyttä hoitaa velkataakkaasi. Monelle ulosotto on myös helpotus, koska silloin ei tarvitse enää maksaa uudella velalla vanhaa velkaa pois eikä stressata miten pystyy laskut maksamaan. Kun olet ulosotossa, velkataakkasi ei enää kasva, koska et pysty ottamaan uutta velkaa. Ennen kuin haet velkajärjestelyyn, olisi suotavaa, että olet maksanut jo velkojasi pois ulosoton kautta. Ulosotossa oleminen ei ole kuitenkaan pakollista velkajärjestelyyn hakemisen suhteen.

Usein henkilöillä on sen verran velkaa, ettei niitä pysty kohtuullisessa ajassa maksamaan ulosoton kautta. Tällaisissa tilanteissa saat velkajärjestelyllä apua rahaongelmiin!

Velkajärjestelyn kesto

Velkajärjestelyn maksuohjelma kestää lähtökohtaisesti joko 3 tai 5 vuotta. Jos velallinen säilyttää maksuohjelmassa omistusasuntonsa, velkajärjestely voi kestää jopa 10 vuotta.

3 vuoden pituinen maksuohjelma on yleisin velkajärjestelyn maksuohjelman pituus. Silloin maksat velkojasi kolme vuotta ja ne velat mitä et ehdi kolmessa vuodessa maksaa, saat anteeksi. Sama periaate on 5 vuoden pituisessa maksuohjelmassa.
3 vuoden maksuohjelman saat silloin, kun sinulla on laskennallisesti varaa maksaa velkojasi ja käräjäoikeus on katsonut, ettei velkajärjestelyllesi ole velkajärjestelylain mukaista estettä.

5 vuoden maksuohjelman saat silloin, kun sinulla on laskennallisesti negatiivinen maksuvara tai, kun käräjäoikeus on katsonut, että velkajärjestelyllesi on esteperuste, mutta sinulla on painavia perusteita saada velkajärjestely. Jos sinulla on negatiivinen maksuvara, et maksa koko maksuohjelman aikana mitään, ellei tulosi yhtäkkiä nouse.

Kun olet suorittanut velkajärjestelyn maksuohjelman hyväksytysti loppuun, olet vapautunut kaikista veloistasi.

Nopeus – miksi valita meidät?

Meidän kauttamme velkajärjestelyn hakeminen on äärimmäisen nopeaa. Kun olet täyttänyt sivuillamme olevan velkajärjestelylomakkeen, asia etenee pääsääntöisesti alla olevien aikamääreiden mukaisesti:

 • Yhteydenotto sinuun sähköpostilla 1-3 arkipäivää
 • Oikeusavun saamisen tarkastus 3-7 arkipäivää
 • Velkatiedustelut velkojilta 3-12 arkipäivää
 • Velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelman laatiminen ja toimittaminen käräjäoikeuteen 5-7 arkipäivää
 • Käräjäoikeus harkitsee päätöstä 1-2 kk
 • Voit saada velkajärjestelyn meidän lomakkeen täyttämisen jälkeen jopa reilussa 1 kuukaudessa

Lähtökohtaisesti prosessi etenee tällä aikataululla. Jokainen tapaus on kuitenkin omanlaisensa ja voi viedä jonkin verran kauemmin aikaa. Emme valitettavasti pysty vaikuttamaan esimerkiksi käräjäoikeuden ja muiden viranomaisten sekä tahojen ruuhkista aiheutuviin aikatauluihin. Säästät jo aikaa kuukausilla verrattuna velkaneuvontaan, koska meidän prosessimme on huomattavasti nopeampi.

Velkajärjestely velkaneuvonnan kautta

Velkasaneeraus eli velkajärjestely etenee kunnan talous- ja velkaneuvonnassa huomattavasti hitaammin kuin meidän kauttamme.

 • Ensimmäinen tapaaminen velkaneuvojan kanssa 1-4 kk päästä, kun otat heihin yhteyttä
 • Velkatiedustelut velkojilta 1 kk
 • Velkajärjestelyhakemuksen laatiminen 2-4 viikkoa
 • Käräjäoikeus harkitsee päätöstä 1-2 kk
 • Käräjäoikeus määrää selvittäjän laatimaan maksuohjelman, joka kestää 2-4 kk
 • Käräjäoikeus harkitsee maksuohjelman vahvistamista 1-2 kk


Kuten huomaat, velkaneuvonnan kautta velkajärjestelyn alkamiseen saattaa kulua jopa 1 vuosi. Meidän kauttamme voit saada parhaillaan velkajärjestelyn alkamaan jo reilussa 1 kuukaudessa. Meidän palvelussamme aikaa säästät sillä, että sinun ei tarvitse jonottaa saadaksesi asian käyntiin. Koska teemme suoraan maksuohjelman hakemuksen mukaan, niin erillistä selvittäjää ei tarvitse määrätä. Näillä seikoilla säästät aikaa jopa 8 kuukautta. 

Lakimiestemme ammattitaito

Lakimiehillämme on useiden vuosien kokemus velkajärjestelyistä. Lakimiehillämme on erittäin hyvä onnistumisprosentti (lähes 100%) velkajärjestelyhakemusten hyväksymisessä. Lakimiehemme tuntevat lain ja oikeuskäytännön, jonka ansiosta osaamme vedota oikeisiin asioihin jo etukäteen, jolloin velkojien perusteet saada hakemus hylättyä, pienenevät olennaisesti. Me olemme erikoistuneet juurikin vaikeisiin ja epäselviin tapauksiin.  Tästä syystä on erityisen suositeltavaa hyödyntää meidän asiantuntemustamme velkajärjestelyn hakemisessa.

Kunnan talous- ja velkaneuvonnassa olevat velkaneuvojat eivät ole pääsääntöisesti lakimiehiä. Näin ollen heillä ei ole samaa oikeudellista ammattitaitoa hakemusten laadinnassa kuin meillä. Meillä hakemuksen ja maksuohjelman laatii aina kokenut lakimies. 

Oikeusapu – ilmainen apu lakimieheltä

Oikeusavun saaminen on yleistä velkajärjestelyn hakemisen yhteydessä. Jos saat oikeusapua, valtio maksaa meidän palkkiomme ja sinun ei tarvitse maksaa itse mitään. Koko meidän palvelumme on sinulle ilmaista. Voit siis saada velkajärjestelyn sekä nopeasti että ilmaiseksi. Huomionarvoista on, että oikeusavun saamisessa otetaan muun muassa huomioon menona aina ulosottoon maksamasi kuukausisumma.

Sinun on jo hyvä itse etukäteen alustavasti tarkistaa, että saisitko oikeusapua. Huomionarvoista on, että oikeusavun saamisessa otetaan muun muassa huomioon menona aina ulosottoon maksamasi kuukausisumma. Koelaskelman pääset tekemään osoitteessa: 
https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma

Koelaskelman avulla voit arvioida, voidaanko oikeusapua myöntää antamillasi tiedoilla. Koelaskelman lopputulos on vain suuntaa-antava, koska tietoja ei syötetä samalla tarkkuudella kuin lopullisen oikeusapuhakemuksen yhteydessä tehtävään laskelmaan. Me teemme puolestasi tämän edellä mainitun lopullisen oikeusapuhakemuksen oikeusaputoimistoon.

Onko sinulla rikoksesta aiheutunutta velkaa?

Rikosperusteinen velka on yleisimmin syntynyt rikokseen liittyvästä vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Yhtenä velkajärjestelylain mukaisena velkajärjestelyn esteperusteena on rikosperusteinen velka. Rikosperusteinen velka ei missään nimessä ole automaattisesti velkajärjestelyn este. Esteenä olemiseen vaikuttaa muun muassa rikoksen laatu, rikoksesta aiheutuneen velan määrä ja se, miten kauan aikaa sitten velka on aiheutunut. Tuomioistuimissa on katsottu, ettei esimerkiksi yksinomaan törkeään pahoinpitelyyn perustuva vahingonkorvaus muodosta velkajärjestelylain mukaista estettä. Rikoksesta aiheutuneet velat tulevat kysymykseen esteenä lähinnä silloin, kun rikoksella on tavoiteltu merkittävää taloudellista hyötyä.

Rikoksen perusteella syntynyt maksuvelvollisuus voi siis estää velkajärjestelyn, jos tällainen velka muodostaa lähes kaiken velallisen veloista. Velkajärjestelyä ei kannata lähteä ihan heti hakemaan, jos rikoksesta aiheutunut vahingonkorvausvelvollisuus on hyvin tuoretta. Mitä isompi rikosperusteisen velan määrä on, sitä vanhempi rikosperusteisen velan tulisi olla.

Olemme saaneet velkajärjestelyitä myös henkilöille, joilla on ollut paljon rikosperusteista velkaa. Yleistä on, että henkilöllä on sekä rikosperusteista velkaa että kulutusluottoja ja pikavippejä. Näin ollen kannattaa ehdottomasti tarkistuttaa tilanteesi meidän kauttamme rikosperusteisten velkojen suhteen.

Jos sinulla on rikosperusteista velkaa, arvioidaan yhdessä tilanteesi ja edellytykset velkajärjestelyn saamiseen. Edes rikosperusteiset velat eivät aiheuta ikuista velkavankeutta, vaan voimme velkajärjestelyllä kääntää uuden lehden elämässäsi.

Miksi meidän tekemä velkajärjestelyhakemus?

Kauttamme saatte asiantuntevaa ja velkajärjestelyihin perehtynyttä apua. Laadimme puolestanne velkajärjestelyhakemuksen, hankimme velkatietonne sekä laadimme maksuohjelman. Etenkin maksuohjelman laatiminen nopeuttaa velkajärjestelyprosessia useilla kuukausilla.

Normaalisti velkasaneeraus eli velkajärjestely etenee talous- ja velkaneuvonnassa siten, että ensin hakija ottaa yhteyttä velkaneuvontaan ja saa ajan tapaamiseen 1-4 kuukauden päähän. Tämän jälkeen velkaneuvoja hankkii velkasaldot noin kuukaudessa ja laatii velkajärjestelyhakemuksen parin viikon kuluessa. Tämä hakemus toimitetaan käräjäoikeuteen, joka saattaa kysyä lisätietoja tai vähintään lausuttaa hakemuksen velkojilla. Tämä kestää 3-6 kuukautta. Jos esteitä ei ole tai on painavia vastasyitä, aloitetaan velkajärjestely ja määrätään velkajärjestelyn selvittäjä (lakimies pääsääntöisesti). Selvittäjällä on aikaa tehdä maksuohjelmaehdotus ja hyväksyttää se asianosaisilla. Tähän menee aikaa 1-4 kuukautta. Tämän jälkeen käräjäoikeus harkitsee maksuohjelman hyväksymistä 1-2 kuukauden verran.

Prosessi kestää velkaneuvonnan kautta minimissään noin 6 kuukautta ja pahimmillaan reilusti yli vuoden ennen kuin asia on saatettu päätökseen. Meidän prosessi on huomattavasti nopeampi. Kun asia on otettu vastaan ja olemme saaneet valtakirjan, lähetetään saldopyynnöt välittömästi velkojille. Saldopyyntöjen toimittamisen jälkeen laadimme sekä velkajärjestelyhakemuksen että maksuohjelman samalla kerralla. Tämä säästää huomattavasti aikaa, koska tällöin ei määrätä erillistä selvittäjää. Lyhimmillään kauttamme saadaan velkajärjestely aloitettua parissa kuukaudessa (tämä on riippuvainen siitä, mihin käräjäoikeuteen hakemus toimitetaan). Jos käräjäoikeudet eivät olisi kiireisiä ja tekisivät päätökset välittömästi, saisimme velkajärjestelyn alkamaan noin kuukaudessa.

Onko lakitoimiston käyttäminen kallista?

Ei välttämättä. Jos saat oikeusapua (voit tehdä alustavan tarkistuksen tästä: https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma), koko prosessi on maksutonta eli ilmaista. Kaikki toimenpiteet voidaan tehdä etänä eli ei ole tarvetta matkustaa tai käyttää aikaa tapaamisiin. Velkaneuvonnassa taas tavallisesti joudutaan käymään ainakin kaksi kertaa, monesti useammankin kerran. Tämäkin omalta osaltaan hidastaa prosessia.

Jos et saa oikeusapua tai saat sitä omavastuuosuudella, tällöin annamme hinnastomme erikseen.

Kannattaako edes hakea, jos on epätodennäköistä, että saa velkajärjestelyn?

Kannattaa etenkin silloin, kun saat oikeusapua. Hakeminen ei silloin maksa sinulle mitään ja pahimmassa tapauksessa saat vain hylkäävän päätöksen. Uusi hakemus voidaan laittaa uudelleen käräjäoikeuteen noin vuoden päästä.

Me olemme erikoistuneet juurikin vaikeisiin ja epäselviin tapauksiin. Lakimiehemme tuntevat lain ja oikeuskäytännön, jonka ansiosta osaamme vedota oikeisiin asioihin jo etukäteen, jolloin velkojien perusteet saada hakemus hylättyä, pienenevät olennaisesti. Tästä syystä on erityisen suositeltavaa hyödyntää meidän asiantuntemustamme velkajärjestelyn hakemisessa.

Jos kiinnostuit, täytä suoraan hakemuslomake sivuillamme tai laita meille sähköpostia info (at) velkajarjestelyyn.fi .