Kuukausi: maaliskuu 2019

Velkajärjestelyn hakeminen helposti ja etänä

Digitalisaation myötä myös lakipalveluiden alalla asioiden hoitaminen sähköisessä muodossa lisääntyy. Velkajärjestelyn hakeminen käräjäoikeudesta onnistuu erinomaisesti niin sanotusti etäpalveluna eli pelkästään sähköpostin välityksellä tai halutessasi myös puhelimitse.

Sähköisellä asioinnilla säästämme aikaasi ja rahaasi. Tarjoamme mutkatonta palvelua puhelimitse, sähköpostitse ja tarvittaessa skype -yhteydellä. Velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelman laadinnassa ei tarvita lainkaan tapaamista. Kun hoidamme asian etänä, niin prosessikin rullautuu nopeasti eteenpäin. Velkaneuvonnassa aikaa usein valitettavasti tuhlautuu turhiin tapaamisiin ja jonotuksiin.

Jotkut asiakkaamme kokevat häpeää velka-asioistaan, syyttä. Kauttamme velkajärjestelyyn hakeutuneet ovat kiittäneet, että palvelumme on helposti lähestyttävä sekä täysin etänä hoidettava. Osa asiakkaistamme ovat kertoneet, että ovat jo olleet talous- ja velkaneuvonnan odotustilassa, mutta lähteneet kesken kaiken pois, koska tila on julkinen ja tilassa liikkuu paljon muitakin ihmisiä. Talous- ja velkaneuvonnassa asioiminen on aiheuttanut heille ahdistusta ja pelkoa, että velkatilanne paljastuu muille. Asiantuntevat lakimiehemme ovat useita vuosia hoitaneet velkaantumiseen liittyneitä asioita, joten asioiminen velkajärjestelyasioissa heidän kanssaan on täysin luontevaa.

Hae itse velkajärjestelyyn!

Meidän palvelumme kautta haet itse velkajärjestelyä. Eli hakijana velkajärjestelyyn toimit sinä itse, mutta me toimimme asiamiehenäsi ja laadimme hakemuksen, maksuohjelman ja tarvittavat lausumat. Sinun tehtäväksesi jää tarvittavien tietojen toimittaminen meille.

Aloita uuden elämäsi suunnittelu jo tänään ja hae itse yksityishenkilön velkajärjestelyä!

Uusioperheissä lasten elinkustannusten huomioiminen

Uusioperheet ovat nykyään hyvin yleisiä Suomessa. Mikäli toinen uusioperheen vanhemmista harkitsee velkajärjestelyyn hakeutumista, saattaa mieleen tulla kysymys siitä, että otetaanko uuden aviopuolison lapset ja heidän elinkustannuksesta jollakin tavoin velkajärjestelyn maksuohjelmassa huomioon.

Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain lähtökohtana on, että velallisen maksuvaraa laskettaessa kukin tilanne arvioidaan tapauskohtaisesti huomioon ottaen velallisen ja hänen perheensä yksilölliset tarpeet. Edellä todetuista lain säännöksistä, esitöistä ja oikeuskirjallisuudesta voi tehdä johtopäätöksen, että keskeisessä asemassa asian arvioinnissa ovat tosiasialliset olosuhteet, eikä velallisen tuloista tehtävät vähennykset rajoitu yksinomaan velallisen lakisääteiseen elatusvelvollisuuteen. Näin ollen velallisen maksuvarassa voidaan tietyissä tilanteissa huomioida myös muita perheen kuluja. Maksuvaraa koskevassa laskelmassa tulisi kuitenkin noudattaa yhdenmukaisia periaatteita ja kohdella perheitä tosiasiallista tilannetta vastaavasti.

Velallisen maksuvaraa laskettaessa on huomioitava myös osuus tämän aviopuolison lasten elinkustannuksista. Velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen mukaiset lasten välttämättömät elinkustannukset vähennettynä lapsilisillä ja elatusavuilla/- tuilla on näin ollen jaettava puolisoiden nettotulojen mukaisessa suhteessa.