Kuukausi: lokakuu 2019

Velkajärjestelystä

Velkajärjestely voidaan myöntää yksityishenkilölle eli luonnolliselle henkilölle, jolla on kotipaikka Suomessa (VJL 2.1§). Kotipaikalla tarkoitetaan sitä, että henkilö asuu Suomessa ja hänellä on täällä varsinainen, asuntonsa ja kotinsa. Velallisen kansalaisuudella ei ole merkitystä, joten velkajärjestely voidaan myöntää myös Suomessa asuvalle ulkomaalaiselle. Mikäli ulkomaalainen oleskelee Suomessa, jonkin aikaa, ei se riitä tekemään Suomesta hänen kotipaikkaansa. Mikäli velallinen työskentelee osan vuodesta ulkomailla ei se tarkoita, että hänen kotipaikkansa ei olisi Suomessa.

Velkajärjestelyn myöntämisen kannalta ei hakijan iällä ole väliä eli niin alaikäinen kuin eläkkeellä oleva voi saada velkajärjestelyn. Iällä on kuitenkin merkitys esimerkiksi sen suhteen, että alaikäisellä voi olla vielä mahdollisuudet tienata elämässä, jonka perusteella hänelle ei voida myöntää velkajärjestelyä. Kuitenkaan ikä ei itsessään ole merkitsevä tekijä vaan muut seikat, jotka saattavat johtua iästä. Alaikäisen velkajärjestelyn hylkäys perustuu lähinnä velkajärjestelylain 9a pykälään, jossa säädetään väliaikaisesta esteestä. Mikäli väliaikaisen esteen takia velallisella ei ole maksuvaraa tai se on vähäinen, mutta oletettavasti väliaikainen este poistuu tulevaisuudessa ja sen poistuminen parantaa hänen maksuvaraansa, ei velkajärjestelyä voida myöntää. Alaikäisen oletetaan työllistyvän ja pystyvän sitä kautta maksamaan velkojaan pois myöhemmin. Tämä ei kuitenkaan ole ehdoton päätelmä ja alaikäinenkin voi saada velkajärjestelyn siinä missä muunkin ikäiset velalliset.

Velkajärjestely voidaan myöntää myös holhottavalle. Henkilöllä, joka on julistettu holhottavaksi eli on vajaavaltainen, on lakimääräinen edustaja, joka voi hakea vajaavaltaiselle velkajärjestelyä. Velkajärjestelyllä pyritään korjaamaan henkilön yksityistalouden taloudellinen tila, joten tietyissä tilanteissa velkajärjestelyä voidaan hakea myös velallisen puolisolle, joka ei välttämättä täytä edellytyksiä. 

Pääseekö velkajärjestelyyn ilman tuloja

Meiltä kysytään, että onko mahdollista päästä velkajärjestelyyn, vaikka ei ole tuloja tai ne ovat kovin pienet. Velkajärjestelyssä ei ole merkitystä, sillä onko hakijalla tuloja vähän, paljon tai ei lainkaan. Velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksenä ei siis ole se, että velkoja pystyy maksamaan.

Mikäli hakijalla ei ole tuloja tai ne ovat pienet (esim. vain työttömyyskorvaus) pääsee hän ihan samoin velkajärjestelyyn kuin sellainen henkilö, joka tienaa 5.000 euroa kuukaudessa, mikäli velkajärjestelyn edellytykset täyttyvät. Itseasiassa monissa tapauksissa hyvin tienaavilla on vaikeampi saada velkajärjestely, sillä he eivät välttämättä ole lain edellyttämällä tavalla ylivelkaantuneita. Toki mikäli velkojen määrä on huomattava ja korot suuret, täyttyy tämä edellytys.

Mikäli hakija ei pienien tulojen takia kykene maksamaan velkojaan, saa hän niin sanotun nollamaksuohjelman, joka tarkoittaa sitä, että velkojat eivät saa senttiäkään ja hakija vapautuu kaikesta velkojen maksuvelvollisuudesta. Tälloin velkajärjestely kestää pääsääntöisesti viisi (5) vuotta.