Kuukausi: lokakuu 2020

Palvelun toiminta

Olemme yksityinen velkajärjestelypalvelu, jonka huippuammattilaiset hoitavat velkajärjestelyn hakemisen sinulle. Hakemuksen ja muun prosessin hoitavat lakimiehet, joilla on vuosien ja satojen velkajärjestelyjen kokemus.

Palvelumme toimii seuraavalla tavalla:

 1. Tarkistuta velkajärjestelyn hakemisen edellytykset lakimieheltä. Täytä lomake täällä: https://velkajarjestelyyn.fi/velkajaumlrjestelylomake.html
  Tämä palvelu maksaa 50 euroa.
 2. Mikäli edellytykset täyttyvät haetaan sinulle velkajärjestelyä eli lakimiehemme laativat sinulle velkajärjestelyhakemuksen.
  Tämä on maksullinen palvelu ja maksaa 700 euroa. Mikäli velkajärjestelyhakemus laaditaan, hyvitetään hinnassa mahdollinen velkajärjestelyn edellytysten arviointi (50 euroa).
 3. Velkaantumishistorian läpikäynti ja muutosehdotukset velkaantumishistoriaan 100 euroa.
 4. Mikäli velkojat vastustavat velkajärjestelyä, tulee hakijan (sinun) antaa lausuma siitä minkä takia velkajärjestely tulisi myöntää. Voit tehdä tämän itse
  Lakimiehemme voi antaa lausuman puolestasi, tämä maksaa 150 euroa
 5. Selvittäjä laatii maksuohjelmaehdotuksen, johon hakija (sinä) voi antaa kommentit. Voit tehdä tämän itse
  Lakimiehemme voi käydä maksuohjelman läpi ja kommentoida sitä puolestasi, tämä maksaa 50 euroa
 6. Olet velkajärjestelyssä ja lopulta pääset eroon kaikista veloistasi

  Huomioithan seuraavat asiat:
 • Tämä palvelu ei sisällä maksuohjelman laatimista (voit ostaa sen lisäpalveluna)
 • Velkajärjestelyhakemuksen laadinta kestää noin kaksi viikkoa, mikäli toimit tarkasti ohjeiden mukaan
 • Tämä palvelumuoto vaatii sinulta aktiivisuutta sekä ohjeiden noudattamista. Ohjeita noudattamalla asia on kuitenkin helposti hoidettavissa velallisen toimesta. 
 • Esimerkiksi velkaantumishistoria, joka on tärkein yksittäinen dokumentti velkajärjestelyhakemuksen hyväksymisen arvioinnissa, jää täysin velallisen itsensä laadittavaksi. Tarjoamme apukysymykset, joihin vastaamalla se tulee ”itsekseen kirjoitetuksi” ja pointteja mitä tulee painottaa sen kirjoittamisessa, mutta emme kirjoita tai muokkaa sitä velallisen kirjoituksen perusteella. Lisäpalveluna voit ostaa meidän kommentit, joilla avustamme sinua painottamaan niitä seikkoja, jotka ovat merkityksellisiä velkajärjestelyyn pääsemisen kannalta.
 • Otathan huomioon, että 700€ pitää maksaa ennen toiminnan aloittamista ja muut mahdolliset kulut ennen vastausten antamista, joten on syytä varautua etukäteen, koko summan maksamiseen. Voitte toki myös itse hoitaa vastaamisen lausumiin ja maksuohjelmaan, jolloin näitä ei veloiteta teiltä.

  Maksuohjelman laatiminen lisäpalveluna
  Vaihtoehtona on, että hoidamme myös koko prosessin siten, että laadimme mukaan maksuohjelman, tämä nopeuttaa prosessia, mutta se myös maksaa enemmän, koska siinä on paljon lisätyötä. Mikäli olet kiinnostunut tästä voit lähettää sähköpostia osoitteeseen velkajarjestely (ät) uotilaw.fi, otsikolla Velkajärjestelyyn hakeminen maksuohjelman kanssa.

Korona ja velkajärjestely

Suomalaisten maksuvaikeudet ja velkakierteet alkavat usein yllättävistä tapahtumista. Koronaviruksen seurauksena aiheutuu ja on aiheutunut monille suomalaisille taloudellisia haasteita. Lomautukset ovat yleisiä sekä yksityisellä että julkisella puolella. Lyhyenkin aikaa kestävä lomautus saattaa vaikeuttaa merkittävästi laskujen maksua, ellei sukanvarressa ole ylimääräistä yllätysten varalle ole.

Kevät osoitti jo sen, miten merkittävästi koronavirus aiheutti vaikeuksia sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Vielä ei tiedetä, millaisia ja kuinka pitkään kestäviä talousvaikeuksia koronasta tulee. Monella suomalaisella on paljon eri luottoja ja lainoja useaan eri paikkaan ja pienikin notkahdus henkilön taloudellisessa tilanteessa saattaa ajaa henkilön maksuvaikeuksiin.

Keväällä monen suomalaisen talousasiat menivät solmuun ja lainoja ajautui ulosottoon. Moni pohtii tässä vaiheessa, että voisiko yksityishenkilön velkajärjestelyyn jo hakeutua tässä vaiheessa. Lähtökohtaisesti velkajärjestelyyn voidaan hakeutua siinä vaiheessa, kun velat ovat olleet vähintään vuoden verran ulosotossa. Toisaalta meillä ei ole vielä oikeuskäytäntöä liittyen siihen, että mikä vaikutus koronaviruksen aiheuttamaan maksukyvyttömyyteen on velkajärjestelyn saannin suhteen? Voisiko oikeuskäytäntö muovautua siten, että koronaviruksesta aiheutuneiden taloudellisten vaikeuksien ja maksukyvyttömyyden takia velkajärjestelyn voisi saada helpommin ilman, että ulosotossa olisi pitänyt ensin maksaa velkoja vähintään vuoden verran? Lähtökohtaisesti voitaisiin katsoa, että koronaviruksesta aiheutunut maksukyvyttömyys voisi olla sellainen yllättävä ja odottamaton seikka, jonka perusteella velkajärjestelyn saaminen nopeutuisi ja helpottuisi.

Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, miten oikeuskäytäntö kehittyy.