Velkajärjestelyn kesto

Velkajärjestelyn maksuohjelma kestää lähtökohtaisesti joko 3 tai 5 vuotta. Jos velallinen säilyttää maksuohjelmassa omistusasuntonsa, velkajärjestely voi kestää jopa 10 vuotta.

3 vuoden pituinen maksuohjelma on yleisin velkajärjestelyn maksuohjelman pituus. Silloin maksat velkojasi kolme vuotta ja ne velat mitä et ehdi kolmessa vuodessa maksaa, saat anteeksi. Sama periaate on 5 vuoden pituisessa maksuohjelmassa.
3 vuoden maksuohjelman saat silloin, kun sinulla on laskennallisesti varaa maksaa velkojasi ja käräjäoikeus on katsonut, ettei velkajärjestelyllesi ole velkajärjestelylain mukaista estettä.

5 vuoden maksuohjelman saat silloin, kun sinulla on laskennallisesti negatiivinen maksuvara tai, kun käräjäoikeus on katsonut, että velkajärjestelyllesi on esteperuste, mutta sinulla on painavia perusteita saada velkajärjestely. Jos sinulla on negatiivinen maksuvara, et maksa koko maksuohjelman aikana mitään, ellei tulosi yhtäkkiä nouse.

Kun olet suorittanut velkajärjestelyn maksuohjelman hyväksytysti loppuun, olet vapautunut kaikista veloistasi.

Nopeus – miksi valita meidät?

Meidän kauttamme velkajärjestelyn hakeminen on äärimmäisen nopeaa. Kun olet täyttänyt sivuillamme olevan velkajärjestelylomakkeen, asia etenee pääsääntöisesti alla olevien aikamääreiden mukaisesti:

 • Yhteydenotto sinuun sähköpostilla 1-3 arkipäivää
 • Oikeusavun saamisen tarkastus 3-7 arkipäivää
 • Velkatiedustelut velkojilta 3-12 arkipäivää
 • Velkajärjestelyhakemuksen ja maksuohjelman laatiminen ja toimittaminen käräjäoikeuteen 5-7 arkipäivää
 • Käräjäoikeus harkitsee päätöstä 1-2 kk
 • Voit saada velkajärjestelyn meidän lomakkeen täyttämisen jälkeen jopa reilussa 1 kuukaudessa

Lähtökohtaisesti prosessi etenee tällä aikataululla. Jokainen tapaus on kuitenkin omanlaisensa ja voi viedä jonkin verran kauemmin aikaa. Emme valitettavasti pysty vaikuttamaan esimerkiksi käräjäoikeuden ja muiden viranomaisten sekä tahojen ruuhkista aiheutuviin aikatauluihin. Säästät jo aikaa kuukausilla verrattuna velkaneuvontaan, koska meidän prosessimme on huomattavasti nopeampi.

Velkajärjestely velkaneuvonnan kautta

Velkasaneeraus eli velkajärjestely etenee kunnan talous- ja velkaneuvonnassa huomattavasti hitaammin kuin meidän kauttamme.

 • Ensimmäinen tapaaminen velkaneuvojan kanssa 1-4 kk päästä, kun otat heihin yhteyttä
 • Velkatiedustelut velkojilta 1 kk
 • Velkajärjestelyhakemuksen laatiminen 2-4 viikkoa
 • Käräjäoikeus harkitsee päätöstä 1-2 kk
 • Käräjäoikeus määrää selvittäjän laatimaan maksuohjelman, joka kestää 2-4 kk
 • Käräjäoikeus harkitsee maksuohjelman vahvistamista 1-2 kk


Kuten huomaat, velkaneuvonnan kautta velkajärjestelyn alkamiseen saattaa kulua jopa 1 vuosi. Meidän kauttamme voit saada parhaillaan velkajärjestelyn alkamaan jo reilussa 1 kuukaudessa. Meidän palvelussamme aikaa säästät sillä, että sinun ei tarvitse jonottaa saadaksesi asian käyntiin. Koska teemme suoraan maksuohjelman hakemuksen mukaan, niin erillistä selvittäjää ei tarvitse määrätä. Näillä seikoilla säästät aikaa jopa 8 kuukautta. 

Lakimiestemme ammattitaito

Lakimiehillämme on useiden vuosien kokemus velkajärjestelyistä. Lakimiehillämme on erittäin hyvä onnistumisprosentti (lähes 100%) velkajärjestelyhakemusten hyväksymisessä. Lakimiehemme tuntevat lain ja oikeuskäytännön, jonka ansiosta osaamme vedota oikeisiin asioihin jo etukäteen, jolloin velkojien perusteet saada hakemus hylättyä, pienenevät olennaisesti. Me olemme erikoistuneet juurikin vaikeisiin ja epäselviin tapauksiin.  Tästä syystä on erityisen suositeltavaa hyödyntää meidän asiantuntemustamme velkajärjestelyn hakemisessa.

Kunnan talous- ja velkaneuvonnassa olevat velkaneuvojat eivät ole pääsääntöisesti lakimiehiä. Näin ollen heillä ei ole samaa oikeudellista ammattitaitoa hakemusten laadinnassa kuin meillä. Meillä hakemuksen ja maksuohjelman laatii aina kokenut lakimies. 

Oikeusapu – ilmainen apu lakimieheltä

Oikeusavun saaminen on yleistä velkajärjestelyn hakemisen yhteydessä. Jos saat oikeusapua, valtio maksaa meidän palkkiomme ja sinun ei tarvitse maksaa itse mitään. Koko meidän palvelumme on sinulle ilmaista. Voit siis saada velkajärjestelyn sekä nopeasti että ilmaiseksi. Huomionarvoista on, että oikeusavun saamisessa otetaan muun muassa huomioon menona aina ulosottoon maksamasi kuukausisumma.

Sinun on jo hyvä itse etukäteen alustavasti tarkistaa, että saisitko oikeusapua. Huomionarvoista on, että oikeusavun saamisessa otetaan muun muassa huomioon menona aina ulosottoon maksamasi kuukausisumma. Koelaskelman pääset tekemään osoitteessa: 
https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma

Koelaskelman avulla voit arvioida, voidaanko oikeusapua myöntää antamillasi tiedoilla. Koelaskelman lopputulos on vain suuntaa-antava, koska tietoja ei syötetä samalla tarkkuudella kuin lopullisen oikeusapuhakemuksen yhteydessä tehtävään laskelmaan. Me teemme puolestasi tämän edellä mainitun lopullisen oikeusapuhakemuksen oikeusaputoimistoon.

Onko sinulla rikoksesta aiheutunutta velkaa?

Rikosperusteinen velka on yleisimmin syntynyt rikokseen liittyvästä vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Yhtenä velkajärjestelylain mukaisena velkajärjestelyn esteperusteena on rikosperusteinen velka. Rikosperusteinen velka ei missään nimessä ole automaattisesti velkajärjestelyn este. Esteenä olemiseen vaikuttaa muun muassa rikoksen laatu, rikoksesta aiheutuneen velan määrä ja se, miten kauan aikaa sitten velka on aiheutunut. Tuomioistuimissa on katsottu, ettei esimerkiksi yksinomaan törkeään pahoinpitelyyn perustuva vahingonkorvaus muodosta velkajärjestelylain mukaista estettä. Rikoksesta aiheutuneet velat tulevat kysymykseen esteenä lähinnä silloin, kun rikoksella on tavoiteltu merkittävää taloudellista hyötyä.

Rikoksen perusteella syntynyt maksuvelvollisuus voi siis estää velkajärjestelyn, jos tällainen velka muodostaa lähes kaiken velallisen veloista. Velkajärjestelyä ei kannata lähteä ihan heti hakemaan, jos rikoksesta aiheutunut vahingonkorvausvelvollisuus on hyvin tuoretta. Mitä isompi rikosperusteisen velan määrä on, sitä vanhempi rikosperusteisen velan tulisi olla.

Olemme saaneet velkajärjestelyitä myös henkilöille, joilla on ollut paljon rikosperusteista velkaa. Yleistä on, että henkilöllä on sekä rikosperusteista velkaa että kulutusluottoja ja pikavippejä. Näin ollen kannattaa ehdottomasti tarkistuttaa tilanteesi meidän kauttamme rikosperusteisten velkojen suhteen.

Jos sinulla on rikosperusteista velkaa, arvioidaan yhdessä tilanteesi ja edellytykset velkajärjestelyn saamiseen. Edes rikosperusteiset velat eivät aiheuta ikuista velkavankeutta, vaan voimme velkajärjestelyllä kääntää uuden lehden elämässäsi.

Miksi meidän tekemä velkajärjestelyhakemus?

Kauttamme saatte asiantuntevaa ja velkajärjestelyihin perehtynyttä apua. Laadimme puolestanne velkajärjestelyhakemuksen, hankimme velkatietonne sekä laadimme maksuohjelman. Etenkin maksuohjelman laatiminen nopeuttaa velkajärjestelyprosessia useilla kuukausilla.

Normaalisti velkasaneeraus eli velkajärjestely etenee talous- ja velkaneuvonnassa siten, että ensin hakija ottaa yhteyttä velkaneuvontaan ja saa ajan tapaamiseen 1-4 kuukauden päähän. Tämän jälkeen velkaneuvoja hankkii velkasaldot noin kuukaudessa ja laatii velkajärjestelyhakemuksen parin viikon kuluessa. Tämä hakemus toimitetaan käräjäoikeuteen, joka saattaa kysyä lisätietoja tai vähintään lausuttaa hakemuksen velkojilla. Tämä kestää 3-6 kuukautta. Jos esteitä ei ole tai on painavia vastasyitä, aloitetaan velkajärjestely ja määrätään velkajärjestelyn selvittäjä (lakimies pääsääntöisesti). Selvittäjällä on aikaa tehdä maksuohjelmaehdotus ja hyväksyttää se asianosaisilla. Tähän menee aikaa 1-4 kuukautta. Tämän jälkeen käräjäoikeus harkitsee maksuohjelman hyväksymistä 1-2 kuukauden verran.

Prosessi kestää velkaneuvonnan kautta minimissään noin 6 kuukautta ja pahimmillaan reilusti yli vuoden ennen kuin asia on saatettu päätökseen. Meidän prosessi on huomattavasti nopeampi. Kun asia on otettu vastaan ja olemme saaneet valtakirjan, lähetetään saldopyynnöt välittömästi velkojille. Saldopyyntöjen toimittamisen jälkeen laadimme sekä velkajärjestelyhakemuksen että maksuohjelman samalla kerralla. Tämä säästää huomattavasti aikaa, koska tällöin ei määrätä erillistä selvittäjää. Lyhimmillään kauttamme saadaan velkajärjestely aloitettua parissa kuukaudessa (tämä on riippuvainen siitä, mihin käräjäoikeuteen hakemus toimitetaan). Jos käräjäoikeudet eivät olisi kiireisiä ja tekisivät päätökset välittömästi, saisimme velkajärjestelyn alkamaan noin kuukaudessa.

Onko lakitoimiston käyttäminen kallista?

Ei välttämättä. Jos saat oikeusapua (voit tehdä alustavan tarkistuksen tästä: https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/koelaskelma), koko prosessi on maksutonta eli ilmaista. Kaikki toimenpiteet voidaan tehdä etänä eli ei ole tarvetta matkustaa tai käyttää aikaa tapaamisiin. Velkaneuvonnassa taas tavallisesti joudutaan käymään ainakin kaksi kertaa, monesti useammankin kerran. Tämäkin omalta osaltaan hidastaa prosessia.

Jos et saa oikeusapua tai saat sitä omavastuuosuudella, tällöin annamme hinnastomme erikseen.

Kannattaako edes hakea, jos on epätodennäköistä, että saa velkajärjestelyn?

Kannattaa etenkin silloin, kun saat oikeusapua. Hakeminen ei silloin maksa sinulle mitään ja pahimmassa tapauksessa saat vain hylkäävän päätöksen. Uusi hakemus voidaan laittaa uudelleen käräjäoikeuteen noin vuoden päästä.

Me olemme erikoistuneet juurikin vaikeisiin ja epäselviin tapauksiin. Lakimiehemme tuntevat lain ja oikeuskäytännön, jonka ansiosta osaamme vedota oikeisiin asioihin jo etukäteen, jolloin velkojien perusteet saada hakemus hylättyä, pienenevät olennaisesti. Tästä syystä on erityisen suositeltavaa hyödyntää meidän asiantuntemustamme velkajärjestelyn hakemisessa.

Jos kiinnostuit, täytä suoraan hakemuslomake sivuillamme tai laita meille sähköpostia info (at) velkajarjestelyyn.fi .

Asiakaskokemus: Jani 42-vuotias insinööri

Jani (nimi muutettu) oli korkeakoulutettu ja hyvin palkattu toimihenkilö, joka oli saanut potkut töistä yt-neuvottelujen jälkeen. Ansiosidonnaista saadessaan Janilla meni aluksi taloudellisesti ihan hyvin. Kun ansiosidonnainen loppui ja Jani tippui työttömyyspäivärahalle, Janin talous meni sekaisin. Janilla oli velkaa asunnosta, autosta ja jonkin verran kulutusluottoja. Kun taloudellinen tilanne heikentyi, paikkasi hän sitä pikavipeillä.

Janin taloudellinen tilanne oli karannut täysin käsistä. Velka-asiat ahdistivat koko ajan ja pyörivät yölläkin mielessä. Jani sairastui masennukseen ja Janilla ilmeni myös muita henkisiä ongelmia. Lisäksi taloudellinen tilanne aiheutti avioeron ja sitä kautta hänen taloutensa romahti lopullisesti ja velat siirtyivät ulosottoon.

Jani otti meihin yhteyttä ja lisäselvitysten jälkeen laadimme hänelle velkajärjestelyhakemuksen sekä maksuohjelmaehdotuksen. Otimme ennakolta kantaa kahteen seikkaan, joiden perusteella hänen hakemuksensa olisi voitu hylätä, jos velkojat olisivat sitä vaatineet. Lopulta kukaan velkojista ei vastustanut hakemusta ja Janille saatiin yksityishenkilön velkajärjestely nollaohjelmalla. Nollaohjelma tarkoittaa sitä, että hän joutuu olemaan velkajärjestelyssä viisi vuotta, mutta hän ei joudu maksamaan velkojaan yhtään. Poikkeuksena tähän on tilanne, jos Jani saisi yhtäkkiä suuren summan rahaa, kuten perinnön tai lottovoiton. 

Asiakaskokemus: Kaisa 29-vuotias yksinhuoltaja

Kaisa (nimi muutettu) oli jäänyt yksinhuoltajaksi muutama vuosi ennen kuin hän haki velkajärjestelyä. Ensimmäistä kertaa hän oli hakenut velkajärjestelyä kunnan talous- ja velkaneuvonnan kautta, mutta hänen hakemuksensa oli hylätty noin vuotta aikaisemmin. Kaisa oli epätoivoisessa tilanteessa, kun hän otti meihin yhteyttä. Kaisan varat eivät millään riittäneet edes velkojen korkojen maksuun ja hänen velkamääränsä vain kasvoi korkojen juostessa.

Kaisan ensimmäisen hakemuksen hylkääminen oli johtunut siitä, että hänen velkaantumisensa oli ollut liian tuoretta. Hakiessaan velkajärjestelyä meidän kauttamme, Kaisa oli ehtinyt maksaa velkojaan ulosoton kautta suunnilleen pari vuotta ja myynyt vanhan perinnöksi saamansa pienen kesämökin. Päätöksessään käräjäoikeus katsoi, että Kaisan toimet olivat osoittaneet häneltä halua ja pyrkimystä velkojen maksuun.

Kaisan tapauksessa prosessi kesti noin 5 kuukautta, sillä asiassa jouduttiin antamaan ylimääräinen lausuma käräjäoikeudelle, kun velkoja vastusti hakemusta. Hän sai myös oikeusapua, jolloin koko prosessi oli hänelle maksutonta.

Asiakaskokemus: Hilkka 70-vuotias eläkeläinen

Hilkka (nimi muutettu) oli kohtalaisen hyvää eläkettä saava vanhempi yhteiskunnan jäsen, jonka yllättävä avioero ja muutama muu samaan kohtaan sattunut epäonnekas tilanne sai hänet velkaantumaan. Hänen tyttärensä otti meihin yhteyttä, jotta Hilkalle saataisiin velkajärjestely. Hilkka oli kohtuuttomassa tilanteessa velkojensa kanssa.
Tutkimme hänen tapauksensa ja alusta asti oli selvää, että Hilkalla oli hyvät mahdollisuudet saada velkajärjestely ja päästä veloista eroon. Hilkan menot olivat sen verran suuret, että hänelle myönnettiin oikeusapu velkajärjestelyä varten.

Hilkan prosessi kesti kaiken kaikkiaan 4 kuukautta. Hilkka kuului sellaiseen tuomiopiiriin, jossa käräjäoikeus on poikkeuksellisen ruuhkautunut. Jos asia olisi mennyt talous- ja velkaneuvonnan kautta ja asiaan olisi määrätty velkajärjestelyn selvittäjä, olisi pelkästään selvittäjän maksuohjelman laatiminen kestänyt 3-4 kuukautta. Käräjäoikeus määrää tavallisesti 3-4 kuukauden pituisen ajan selvittäjälle maksuohjelman laatimista varten. Jos Hilkka olisi mennyt talous- ja velkaneuvontaan, niin jono velkaneuvojan tapaamiselle olisi kestänyt 2 kuukautta. Velkajarjestelyyn.fi kautta hakemuksen laatiminen aloitetaan välittömästi, eikä aikaa tuhlaudu jonottamiseen. 

Velkajärjestelyn edellytykset

Velkajärjestelylain mukaan velkajärjestely voidaan myöntää ainoastaan maksukyvyttömälle velalliselle. Velkajärjestelylain mukaan maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyyttä on kuitenkin tarkasteltava pidemmällä aikavälillä kuin velkojen erääntymisajankohdan mukaan. Velallisen maksukykyä arvioitaessa on velkajärjestelylain mukaan otettava huomioon velallisen varallisuuden rahaksimuutto, tulot ja ansaintamahdollisuudet, välttämättömät elinkustannukset, elatusvelvollisuus sekä muut velallisen taloudelliseen asemaan vaikuttavat seikat.

Maksukyvyttömyyden toteaminen perustuu kokonaisarviointiin, johon vaikuttavat velallisen varallisuus ja todelliset tulot sekä menot. Arviointi perustuu aina jossain määrin ennusteeseen, mutta epävarmoja tulonlähteitä – esimerkiksi odotettavissa olevaa perintöä – ei voida huomioida maksukyvyttömyysarvioinnissa. Vastaavasti velallista ei voida todeta maksukyvyttömäksi tulevaisuudessa mahdollisesti aktualisoituvien maksuvelvoitteiden perusteella.

Jotta velkajärjestely voitaisiin myöntää, maksukyvyttömän velallisen on täytettävä vähintään toinen velkajärjestelylain mukaan määritellyistä perusteista. Maksukyvyttömyyden tulee johtua sosiaalisesta suoritusesteestä tai velkajärjestelyyn on oltava muuten painavat perusteet velallisen velkamäärän ja maksukyvyn välisen epäsuhdan vuoksi. Perusteet ovat keskenään vaihtoehtoisia, mutta velallista ei tarvitse sijoittaa tarkasti jompaankumpaan ryhmään. Usein velkajärjestelyhakemus täyttää molemmat edellytykset. Velkajärjestely on tarkoitettu vain velallisen yksityistalouteen liittyvien velkaongelmien korjaamiseen.